Psycholoog Leiden

Praktijk van Danielle de Wit
bg

Diverse methoden om tot de kern te komen

Mijn opleidingen, trainingen en ervaringen heb ik gecombineerd tot een bijzondere aanpak waarin diverse therapievormen een rol kunnen spelen. Hieronder vind je een korte omschrijving van enkele therapievormen die in mijn werkwijze regelmatig terugkomen:

EMDR


Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitysing and Reprocesssing. Met het aanbieden van een lichtbalk, het heen en weer bewegen van de hand, audio of trillingen middels handpulsoren wordt de verwerkingstherapie voor de hersenen tot stand gebracht.

EMDR is in 1987 ontstaan door Shapiro. Tijdens het bestuderen van een school van vogels in de lucht viel het haar op dat de emotionele belading die ze ervoer verminderde. Dit is door Shapiro met haar team wetenschappelijk onderzocht waaruit positieve resultaten zijn gekomen. Deze positieve resultaten zijn door de tijd heen door andere wetenschappers onderzocht en ondersteunt. Deze therapievorm is een lange tijd enkel voor mensen met PTSS bedoelt geweest. Onderzoek en ontwikkeling ging door, waaruit is gebleken dat EMDR ook voor andere (huis, tuin en keuken en jeugd) trauma’s de oplossing bleek.

Hoe werkt EMDR?

Het aanbieden van de zogeheten bilaterale stimulatie terwijl men terug denkt aan het een beeld, gevoel of geluid maakt dat het werkgeheugen van de hersenen overbelast worden. Deze overbelasting maakt dat de emotionele ervaring opnieuw door de hersenen wordt verwerkt een plek krijgt.

Hulpvragen waarvoor EMDR doorgaans erg geschikt is:

 • Pesten
 • Fobieën
 • Burn-out
 • Spanningen
 • Jeugdtrauma's
 • Rouw en verlies
 • Slaapproblemen
 • Angstklachten
 • Paniekgevoelens
 • Conflicten op het werk
 • Concentratieproblemen
 • Angsten omtrent Covid-19
 • Sneller geïrriteerd/kort lontje
 • Vastlopen in gedrag of gevoel
 • Beschamende gebeurtenissen
 • Vervelende medische ervaringen
 • Continu gevoel van zorgen maken
 • Schuldgevoel of een negatief zelfbeeld
 • Stress, verhoogde alertheid/waakzaamheid
 • Nare herinneringen aan een ervaring of situatie
 • Herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt)
 • Vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben
 • Onverwerkte herinneringen, ervaringen of situaties uit het verleden


(Psychosociale) counselling


Wat is het?

Counselling is een therapievorm dat door de zorgverzekeraars erkend wordt. Counselling is een therapievorm die kan voorkomen dat symptomen en klachten overslaan in ernstige dysfunctionele stoornissen/klachten. Counselling is een therapievorm ontstaan vanuit America door Carl Rogers. Counselling maakt de slag naar de kern van men zijn probleem/hulpvraag om vervolgens men ook te begeleiden bij het oplossingen van het probleem/hulpvraag.

Hoe werkt het?

Tijdens de therapie wordt er gekeken naar de meerdere aspecten die het probleem veroorzaakt; geschiedenis, jeugd, rol van de verzorgers/omgeving, karakter, coping mechanismes, talenten, vaardigheden etc. Kortom; het probleem/hulpvraag wordt eerst geanalyseerd waardoor je tot de kern kan komen. Vervolgens wordt er gekeken naar wat de mogelijke oplossingen kunnen zijn.

Hulpvragen waar psychosociale counselling en therapie doorgaans goed op aansluiten:

 • Angsten
 • Jeugdtrauma's
 • Rouw en verlies
 • Je uit balans bent
 • Je maar niet tot actie komt
 • Gevoelens van somberheid
 • Gevoelens van onzekerheid
 • Je levensvraagstukken hebt
 • Je maar niet uit de sleur geraakt
 • Je onrustig of licht depressief voelt
 • Je problemen binnen het gezin ervaart
 • Het aangaan of behouden van een relatie niet lukt
 • Je relatieproblemen hebt waar je samen niet uit komt
 • Er ingrijpende veranderingen in leefsituatie of werk zijn
 • Je last van stress hebt, overspannenheid voelt, burn-out heb of in een re-integratiefase zit


Clientgerichte therapie


Wat is het?

Therapie is een algemene term die wordt gebruikt. Therapie is een gespreksvorm waarbij de cliënt in een veilige en vertrouwelijke ruimte zijn problemen, klachten en/of hulpvraag kan bespreken. Clientgerichte therapie geeft aan dat het traject zich te allen tijde richt op de cliënt.

Hoe werkt het?

Jij bent als cliënt bent de expert. Het is tenslotte jouw leven en jij weet als de beste wat jij voelt, hoe je dingen ziet en wat niet voor jou werkt. De rol van de zorgverlener is dan ook om je hierin te faciliteren en binnen jouw lijnen jouw te ondersteunen.Oplossingsgerichte therapie


Wat is het?

Een therapievorm waarbij wordt gekeken naar de hulpbronnen en de sterke vaardigheden, talenten en kunnen die men al bezit en die er in de omgeving aanwezig zijn.

Hoe werkt het?

In de therapie kan dit meerdere vormen krijgen, afhankelijk en verschillend per persoon. Oplossingsgerichte therapie wordt het vaakst toegepast wanneer men inzichtelijk heeft wat eronder diens probleem/hulpvraag zit.Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Wat is het?

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapie. Het is heel normaal om in het dagelijkse leven je niet altijd goed en/of gelukkig te voelen. Ook is het heel normaal dat sommige situaties je blijven emotioneren en tegen je werken. Deze vorm van therapie biedt hier plek en ruimte voor door te leren om om te gaan met en het te reguleren van de moeilijke/negatieve gevoelens. Want laten we eerlijk wezen, het is ook heel normaal en het hoort bij het leven.

Hoe werkt het?

Naast dat er ruimte wordt gegeven aan de minder fijne gevoelens en gedachtes wordt er gekeken naar hoe je deze kan accepteren en te reguleren om vervolgens het een plek te geven en het los te laten. Net als de overige therapieën is het afhankelijk van iemand zijn situatie en persoon hoe dit tot uiting komt in tijdens de therapie.Positieve psychologie

Wat is het?

Een stroming binnen de psychologie, de naam zegt het al, gericht op de positieve aspecten van het leven, het zelf en de omgeving.

Hoe werkt het?

Het is makkelijk om te verzanden in alles wat tegen je werkt of wat je tegen staat. Dit heeft letterlijk effect op de hormonen waardoor we ons ook slechter gaan voelen. Accent leggen op de positieve kanten biedt een heel nieuw arsenaal aan nieuwe mogelijkheden, andere perspectief en groei.Coaching

Wat is het?

Coaching is er meerdere vormen. Coaching is doorgaans gericht om men zijn problemen/hulpvraag op te lossen vanuit het hier-en-nu richting de toekomst.

Hoe werkt het?

Binnen mijn praktijk wordt coaching enkel toegepast als blijkt dat men zijn problemen/hulpvraag geen onderliggende psychosociale aspecten factoren spelen die van belang zijn in het oplossen van het probleem/hulpvraag.Psycholoog De Wit in Leiden

Danielle de Wit

 • Geregistreerd psycholoog
 • Afspraak op korte termijn
 • Geen verwijsbrief nodig
 • Vergoeding (deels) mogelijk
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen